Onderwijs en Arbeidsmarkt

Technische opleidingen (mbo en hbo) op maat, gericht op techniek. Samen met de partners stemmen we de inhoud van onze leer(werk)trajecten volledig af op de specifieke wensen en behoeften van de klant. Wij doen dit door een kwalitatieve selectie bij aanvang van het project. Alleen de deelnemers die zich aan de opleiding en deelnemende bedrijven willen verbinden nemen deel aan het programma. Bovendien volgen de deelnemers een intensief coach- en begeleidingstraject gedurende de volledige looptijd van het programma. Aansluitend wordt er minimaal 12 maanden contact onderhouden voor begeleiding en aanvullende opleiding. Met deze aanpak willen wij graag de rol van de leermeester terughalen in het bedrijf en jongeren een kans geven om een vak te leren, dicht bij huis. Door samen te werken met overheden, het onderwijs en bedrijfsleven kan maximaal ingezet worden op rendement in de praktijk. Door toepassing van moderne praktijklessen en de nieuwste technologie wordt leren aantrekkelijk gemaakt. Met de oprichting van Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport zal verdere invulling gegeven worden aan het programma. Lees de ontwikkelingen:

Artikelen en publicaties:

http://www.lelystad.nl/4/Nieuws-2014/Juli/Marktpartijen-bevestigen-belang-Lelystad-Airport.html?highlight=technocampus

http://www.lelystad.nl/4/Nieuws-2014/Juni/Ambassadeur-Aanpak-Jeugdwerkloosheid-op-bezoek.html?highlight=technocampus

http://www.lelystad.nl/Docs/Luchthaven/Lelystad%20Airport%20Pagina%20FD-bijlage%20Investeren%20in%20technologie%2030-06-2014.pdf

http://www.compoworld.nl/home/realisatie-technocampus-lelystad-airport-sluit-naadloos-aan-bij-compoworld/

http://www.lelystad.nl/4/Nieuws-2014/Maart/Technocampus-Lelystad-Airport-past-in-toekomstige-luchthavenontwikkeling.html?highlight=technocampus

 

 

 

 

Comments are closed.