Operations

Operations Management

De arbeidsmarkt verandert en is in beweging. Met en als gevolg van deze veranderingen vormt zich naast de bestaande arbeidsmarkt met zijn ‘traditionele’ arbeidsverhoudingen een “nieuwe arbeidsmarkt”, met daarbinnen andere verhoudingen tussen organisaties en professionals. Aan deze verhoudingen worden andersoortige eisen gesteld. Er ontstaat tussen de professionals en organisaties een ander verdienmodel. Organisaties, professionals, (regionale) arbeidsmarkten, maar ook opleidingsinstituten worden hier mee geconfronteerd. Ook de samenleving is de afgelopen twintig jaar op ingrijpende wijze veranderd, informatie- en communicatietechnologie speelde daarbij een cruciale rol. Wat wordt er met al de informatie gedaan? Wat men met data kan is uniek, vanuit de personen en in relatie tot (externe) ontwikkelingen en visie en missie. Het is één ding om klanten positief te beïnvloeden met campagnes en acties, het is een tweede om er stapsgewijs waarde toevoegende acties uit te onttrekken en te gebruiken voor functie- of procesverbeteringen. Hier wordt de invloed van bedrijfsprocessen, organisatie, mensen en systemen op elkaar zichtbaar. grimbergenpartners biedt ondersteuning en oplossingen bij deze vraagstukken. Kwaliteit en rendement komen hierbij samen.

Comments are closed.